Chi nhánh 1

Hệ thống cửa hàng 

Chí nhánh 1: 182 Đ. Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh