Pandemos - Lý Tự Trọng

📌 205 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

☎ SĐT: 02838293898