Pandemos - Thảo Điền

📌 Tầng B1 - Vincom Mega Thảo Điền - Xa lộ Hà Nội - Thành phố Thủ Đức

☎ SĐT: 02837442234