Pandemos – SC Vivo City

📌 Lầu 2, SC Vivo City Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

☎ SĐT: 02862624943