Phương thức thanh toán

Tại Website Pandemos có 2 phương thức thanh toán chính:

1.Thanh toán khi nhận hàng (COD)

Áp dụng toàn quốc, trong quá trình đặt hàng, bạn chọn Trả tiền  mặt khi nhận hàng. 

Ngay sau khi nhận được đơn hàng, Pandemos sẽ xác nhận với quý khách qua điện thoại, tiến hành thực hiện đơn hàng và giao hàng trong thời gian quy định.

2. Thanh toán Online

Áp dụng trên toàn quốc. Trong quá trình đặt hàng, hãy chọn Thanh toán Online trong phần Phương thức thanh toán.

Pandemos sẽ thông qua cổng thanh toán VTC để hỗ trợ khách hàng thanh toán. Cổng thanh toán Online hỗ trợ thẻ thanh toán quốc tế Visa, Master, JCB và toàn bộ các ngân hàng nội địa tại Việt Nam.

Ngay sau khi nhận được đơn hàng, Pandemos sẽ kiểm tra giao dịch thanh toán. Nếu giao dịch chưa thành công, Pandemos sẽ liên lạc với quý khách để thông báo. Nếu giao dịch thành công, Pandemos sẽ tiến hành thực hiện đơn hàng ngay và giao hàng trong thời gian quy định.

 

Menu
Đóng

Giỏ Hàng

Danh Mục