CHÍNH SÁCH THÀNH VIÊN PANDEMOS

Áp dụng trên hệ thống cửa hàng và online của Pandemos toàn quốc từ ngày 23/09/2022 đến khi có thông báo mới.

1. Điều kiện trở thành khách hàng thân tiết (KHTT) của Pandemos: 

Khách hàng có phát sinh hóa đơn và cung cấp đầy đủ thông tin tham gia chương trình tại hệ thống Pandemos.

2. Quản lý tài khoản thành viên của khách hàng:

Hệ thống sẽ quản lý khách hàng theo số điện thoại, khách mua sắm tại cửa hàng chỉ cần đọc số điện thoại để tích điểm.

Khách hàng mua hàng online trên website/ facebook đều được tích luỹ điểm để thăng hạng giống như mua tại cửa hàng.

Pandemos có thể thay đổi các điều khoản vào bất kỳ thời điểm nào.

3. Quyền lợi khách hàng thân thiết: